Nederlands English

Wat is Innerlijk Sjamanisme?
(De kring is voltallig. Er worden geen nieuwe leerlingen meer aangenomen.)

Innerlijk Sjamanisme houdt in dat je voor antwoorden op levensvragen van jezelf en anderen op je eigen kwaliteiten vertrouwt en je innerlijke weten opzoekt. Tevens je hierin laat steunen door persoonlijk ontwikkelde sjamanistische hulpmiddelen,dieren, bomen, meditatie, muziek, rituelen. Een Innerlijk Sjamaan is niet bescheiden, wel neutraal, niet gericht op maatschappelijke goedkeuring wel op dienstbaarheid.

Hartstocht en innerlijke discipline zijn voorwaarden

Voor uitgebreide informatie over het pad kun je het beste dit artikel van Riet van Rooij lezen.
Deze is verschenenen in het tijdschrift Prana (nr.153)


Opbouw van het traject Innerlijk Sjamanisme:
In het openingsweekend zullen we contact maken met de persoonlijke dieren uit de vier verschillende windrichtingen. In het eerste leerjaar zullen vier dieren (dus vier terugkomdagen) aan de orde komen, afgewisseld met vier studiedagen. In mei/juni zullen we dit studiejaar afsluiten met een gezamenlijk weekend in Schiermonnikoog.
Concreet betekent dit dat de groep om de vier weken een dag bij elkaar komt. Het tweede leerjaar wordt met de vier totembomen gewerkt ook weer afgewisseld met studiedagen.
In dat jaar zal er een weekend zijn om je bestemming te vinden.

In de acht weken die je met een eigen totemdier doorbrengt wordt actief gezocht naar:
 • Theoretische kennis van het dier cq. boom
 • Zoeken van illustratief materiaal
 • Praktische kennis verwerven d.m.v. ontmoetingen in de concrete werkelijkheid
 • Meditatieve/visualisatiecontacten
 • Zoeken naar wat dit dier, deze boom met de windrichting te maken heeft, zowel concreet als symbolisch voor jou.
 • Waarom dit dier, deze boom jou uitgekozen heeft.
 • Hoe jullie samenwerking op sjamanenniveau eruit zal zien.
 • Oog krijgen voor de synchroniciteit van je dagelijkse leven en je totemdieren/bomen.
Hiervan maak je een geïllustreerd logboek (integratie van dagboek, theoretisch materiaal en illustraties).

Wat zijn de voorwaarden voor dit leerproces?
 1. Contract met jezelf, geloof in je eigen bron, en geloof in je onderdeel-zijn van een groter geheel.
 2. Innerlijk gestuurde discipline.
 3. steun vragen aan totemdieren, bomen, rituelen en mensen.
 4. Vorm-geven aan je zoeken naar je innerlijke sjamaan.
 5. Erkenning dat spirituele bewustwording een levenshouding is en geen beroep of persoonlijk proces.
 6. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw unieke vorm (in een later stadium).
Algemene beginselen